LIVE

Вежбај во живо на ZOOM!

Секој понеделник и среда од 20.00ч и сабота од 18.00ч можеш да ни се приклучиш на тренинг на ZOOM. Нашите инструктори ќе бидат на другата страна на екранот и ќе имаат инпут за твојата спремност, па така ќе те научат на правилна форма и ќе ти дадат соодветен интензитет. Дополнително, взаемно ќе се мотивирате со сите вежбачи зачленети на нашата платформа.

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК САБОТА НЕДЕЛА
20:00-21:00 20:00-21:00 18:00-19:00
© Кинетикс Фитнес 2021