Glutes program

Тонирани нозе и задник

Опис

Вежбите од Glutes program се со фокус на нозе и задник, модификациите и можноста да се користат дополнителни реквизити ги прават овие тренинзи идеални и за почетници и за оние кои веќе подолго време се физички активни. Со правилно изведување на вежбите и mind muscle connection до едно поинакво гледање на физичката активност. Тонираните нозе и затегнат задник се само јагода на шлагот, stress relief и подобрување на расположението е примарната цел.

Image 00:40:33

Jumps and squats

Малку скокови и кардио вежби за загревање и за доброто на кардиоваскуларниот систем. Да го забрзаме пулсот да согориме повеќе калории. Работи ги вежбите фокусирано, избери сама со кој интензитет ке ги работиш вежбите и дај се од себе, нека горат мускулите.

Image 00:31:33

Squats and lunges

Спреми за најразлични комбинации на чучњеви и исчекори. Употреби ги реквизитите доколку ги имаш, извежбај го тренингот до крај. Внимавај на правилна изведба на истите и не прескокнувај повторувања и тогаш кога ќе помислиш дека не можеш веќе верувај можеш уште неколку.

Image 00:33:33

Glutes focus

На овој тренинг се фокусираме повеќе на задникот. Дополнителните пулсирања ке го направат тренингот малце поинтензивен и поинтересен. Како и на претходните тренинзи дополнителните реквизити ќе го направат попредизвикувачки. Дај го максимумот и уживај во тренингот.

Image 00:40:33

Jumps and squats

Малку скокови и кардио вежби за загревање и за доброто на кардиоваскуларниот систем. Да го забрзаме пулсот да согориме повеќе калории. Работи ги вежбите фокусирано, избери сама со кој интензитет ке ги работиш вежбите и дај се од себе, нека горат мускулите.

Image 00:31:33

Squats and lunges

Спреми за најразлични комбинации на чучњеви и исчекори. Употреби ги реквизитите доколку ги имаш, извежбај го тренингот до крај. Внимавај на правилна изведба на истите и не прескокнувај повторувања и тогаш кога ќе помислиш дека не можеш веќе верувај можеш уште неколку.

Image 00:33:33

Glutes focus

На овој тренинг се фокусираме повеќе на задникот. Дополнителните пулсирања ке го направат тренингот малце поинтензивен и поинтересен. Како и на претходните тренинзи дополнителните реквизити ќе го направат попредизвикувачки. Дај го максимумот и уживај во тренингот.

Image 00:40:33

Jumps and squats

Малку скокови и кардио вежби за загревање и за доброто на кардиоваскуларниот систем. Да го забрзаме пулсот да согориме повеќе калории. Работи ги вежбите фокусирано, избери сама со кој интензитет ке ги работиш вежбите и дај се од себе, нека горат мускулите.

Image 00:31:33

Squats and lunges

Спреми за најразлични комбинации на чучњеви и исчекори. Употреби ги реквизитите доколку ги имаш, извежбај го тренингот до крај. Внимавај на правилна изведба на истите и не прескокнувај повторувања и тогаш кога ќе помислиш дека не можеш веќе верувај можеш уште неколку.

Image 00:33:33

Glutes focus

На овој тренинг се фокусираме повеќе на задникот. Дополнителните пулсирања ке го направат тренингот малце поинтензивен и поинтересен. Како и на претходните тренинзи дополнителните реквизити ќе го направат попредизвикувачки. Дај го максимумот и уживај во тренингот.

Image 00:40:33

Jumps and squats

Малку скокови и кардио вежби за загревање и за доброто на кардиоваскуларниот систем. Да го забрзаме пулсот да согориме повеќе калории. Работи ги вежбите фокусирано, избери сама со кој интензитет ке ги работиш вежбите и дај се од себе, нека горат мускулите.

Image 00:31:33

Squats and lunges

Спреми за најразлични комбинации на чучњеви и исчекори. Употреби ги реквизитите доколку ги имаш, извежбај го тренингот до крај. Внимавај на правилна изведба на истите и не прескокнувај повторувања и тогаш кога ќе помислиш дека не можеш веќе верувај можеш уште неколку.

Image 00:33:33

Glutes focus

На овој тренинг се фокусираме повеќе на задникот. Дополнителните пулсирања ке го направат тренингот малце поинтензивен и поинтересен. Како и на претходните тренинзи дополнителните реквизити ќе го направат попредизвикувачки. Дај го максимумот и уживај во тренингот.

© Кинетикс Фитнес 2021