Ready Set Sweat

Get real results & build your best body with Ready, Set, Sweat!

Опис

Одвојте 45 минути дневно и вашето тело ќе ви биде благодарно. Програмата Ready, Set, Sweat e Full body Workout, наменета за тонирање на цело тело, зголемување на издржливоста и силата, и подобрување на целокупниот перформанс. Во ова програма добивате најразличен тип на тренинзи, од HIIT и cardio, до сила и флексибилност, кои искуствено се покажаа како најефективниот начин за да го доведете своето тело во најдобра форма, овозможувајќи да троши повеќе енергија дури и во мирување. Првата серија од 3 тренинзи се интервални, bodyweight тренинзи, за кои ви е потребно само тајмер и вие и вашата упорност! Ајде да почнеме. Get your body in shape, boost your energy and reduce stress!

Image 00:45:16

Total body - AMRAPS

Програмата ја започнуваме со тренинг за целото тело, со кој ги активираме сите мускули. АMRAP е акроним од фразата “as many rounds as possible”, што подразбира правење на што е можно повеќе повторувања на вежбата за одредено време. Get ready to be sweaty!

Image 00:46:16

Legs and glutes - TABATA

Во вториот тренинг акцентот е ставен на Lower body, односно на нозе и задник. ТABATA тренингот подрзабира 20 секунди вежбање, каде мора да дадеш максимум од себе, и 10 секунди пауза, и така цели 4 минути, односно 8 пати. It will jump your heart rate up pretty quickly.

Image 00:38:16

Core and ABS - EMOM

Третиот тренинг е наменет за зацврстување на Upper body, односно abs & core. EMOМ значи “every minute on the minute”, форма на интервален тренинг, каде целта е да завршите одреден број на повтрувања на одредена вежба, во рок од една минута, и да го искористите времето што останува во таа минута за одмор. Ова е моќен начин за динамично структурирање на тренингот што си игра со вашиот период на работа-одмор. Set the timer ladies!

Image 00:45:16

Total body - AMRAPS

Програмата ја започнуваме со тренинг за целото тело, со кој ги активираме сите мускули. АMRAP е акроним од фразата “as many rounds as possible”, што подразбира правење на што е можно повеќе повторувања на вежбата за одредено време. Get ready to be sweaty!

Image 00:46:16

Legs and glutes - TABATA

Во вториот тренинг акцентот е ставен на Lower body, односно на нозе и задник. ТABATA тренингот подрзабира 20 секунди вежбање, каде мора да дадеш максимум од себе, и 10 секунди пауза, и така цели 4 минути, односно 8 пати. It will jump your heart rate up pretty quickly.

Image 00:38:16

Core and ABS - EMOM

Третиот тренинг е наменет за зацврстување на Upper body, односно abs & core. EMOМ значи “every minute on the minute”, форма на интервален тренинг, каде целта е да завршите одреден број на повтрувања на одредена вежба, во рок од една минута, и да го искористите времето што останува во таа минута за одмор. Ова е моќен начин за динамично структурирање на тренингот што си игра со вашиот период на работа-одмор. Set the timer ladies!

Image 00:45:16

Total body - AMRAPS

Програмата ја започнуваме со тренинг за целото тело, со кој ги активираме сите мускули. АMRAP е акроним од фразата “as many rounds as possible”, што подразбира правење на што е можно повеќе повторувања на вежбата за одредено време. Get ready to be sweaty!

Image 00:46:16

Legs and glutes - TABATA

Во вториот тренинг акцентот е ставен на Lower body, односно на нозе и задник. ТABATA тренингот подрзабира 20 секунди вежбање, каде мора да дадеш максимум од себе, и 10 секунди пауза, и така цели 4 минути, односно 8 пати. It will jump your heart rate up pretty quickly.

Image 00:38:16

Core and ABS - EMOM

Третиот тренинг е наменет за зацврстување на Upper body, односно abs & core. EMOМ значи “every minute on the minute”, форма на интервален тренинг, каде целта е да завршите одреден број на повтрувања на одредена вежба, во рок од една минута, и да го искористите времето што останува во таа минута за одмор. Ова е моќен начин за динамично структурирање на тренингот што си игра со вашиот период на работа-одмор. Set the timer ladies!

Image 00:45:16

Total body - AMRAPS

Програмата ја започнуваме со тренинг за целото тело, со кој ги активираме сите мускули. АMRAP е акроним од фразата “as many rounds as possible”, што подразбира правење на што е можно повеќе повторувања на вежбата за одредено време. Get ready to be sweaty!

Image 00:46:16

Legs and glutes - TABATA

Во вториот тренинг акцентот е ставен на Lower body, односно на нозе и задник. ТABATA тренингот подрзабира 20 секунди вежбање, каде мора да дадеш максимум од себе, и 10 секунди пауза, и така цели 4 минути, односно 8 пати. It will jump your heart rate up pretty quickly.

Image 00:38:16

Core and ABS - EMOM

Третиот тренинг е наменет за зацврстување на Upper body, односно abs & core. EMOМ значи “every minute on the minute”, форма на интервален тренинг, каде целта е да завршите одреден број на повтрувања на одредена вежба, во рок од една минута, и да го искористите времето што останува во таа минута за одмор. Ова е моќен начин за динамично структурирање на тренингот што си игра со вашиот период на работа-одмор. Set the timer ladies!

© Кинетикс Фитнес 2021